Dla kandydatów

PZ Stettin TeamWork daje możliwość podjęcia pracy stałej oraz tymczasowej w wielu międzynarodowych przedsiębiorstwach w wielu branżach.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest formą zatrudniania pracowników, której zasady reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jest to umowa gdzie zaangażowane są trzy podmioty:

  • Pracownik tymczasowy
  • Pracodawca-Użytkownik
  • Agencja Pracy

Pracownik zatrudniony jest przez Agencję, która jest dla niego Pracodawcą. Pomiędzy Pracownikiem a Agencją zawierana jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednocześnie pomiędzy Agencją a Klientem (Pracodawcą-Użytkownikiem) zawierana jest umowa leasingu pracowniczego.

Dlaczego warto pracować jako pracownik tymczasowy?

  • Szybkość – jeśli szukasz pracy od zaraz
  • Bezpieczeństwo – praca w PZ Stettin TeamWork to gwarancja legalnego zatrudnienia i terminowej wypłaty wszystkich należnych Ci świadczeń
  • Rozwój – szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach i uzyskania nowych kwalifikacji
  • Dopasowanie – nasi konsultanci zaproponuje Ci stanowisko pracy adekwatne do Twoich oczekiwań oraz kwalifikacji

Jak przebiega rekrutacja?

Rejestracja

Zarejestruj się bezpłatnie w naszej bazie danych i aplikuj na wybrane przez siebie ogłoszenia.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli spełniasz kryteria zawarte w ogłoszeniu o pracę, nasi konsultanci zaproszą Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Podpisanie umowy

Po zakończeniu rekrutacji nasi konsultanci powiadomią Cię telefonicznie o wyniku procesu rekrutacyjnego. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zaproszą Cię na podpisanie umowy do naszego biura.

Jako pracownik tymczasowy zawierasz umowę z firmą PZ Stettin TeamWork, która pozostaje Twoim formalnym pracodawcą.

Najczęściej zawieramy umowę o pracę na czas określony, która po upływie 6 miesięcy przedłuża się automatycznie na czas nieokreślony.

Od momentu podpisania umowy zostajesz pracownikiem tymczasowym firmy PZ Stettin TeamWork, jednak swoje obowiazki wykonujesz dla firmy, która jest naszym Klientem

Po podpisaniu umowy przydzielony zostaje Tobie konsultant. Do niego możesz zwracać się ze wszelkimi pytaniami, to on będzie się z Tobą kontaktował. Od tego momentu firma PZ Stettin TeamWork będzie odpowiedzialna za wszelkie kwestie administracyjne dotyczące Twojego stosunku pracy.

Kliknij tutaj i zobacz aktualne oferty pracy

Formularz zgłoszeniowy

Informacje ogólne

Imię i nazwisko (wymagane):
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Prawo jazdy:
 B B+E C C+E D D+E
Znajomość języka niemieckiego:
 dobra komunikatywna podstawowa brak
Znajomość języka angielskiego:
 dobra komunikatywna podstawowa brak
Znajomość innego języka:

Aplikacja na stanowisko

Wyksztalcenie

Zawód wyuczony

Zawód wykonywany (wypełnić jeśli zawód wykonywany jest inny niż zawód wyuczony )

Ukonczone kursy, dyplomy, certyfikaty

Referencje

Dyspozycyjność do pracy

Oczekiwane wynagrodzenie

Załączone dokumenty

Poniżej można załączyć pliki. Mile widziane CV ze zdjęciem.

Załącznik nr1:

Załącznik nr2:

Załącznik nr3:

Załącznik nr4:

Załącznik nr5:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.“