Certyfikaty

Pozwolenie na udostępnianie pracowników tymczasowych firmom niemieckim:

Pozwolenie na udostępnianie pracowników tymczasowych firmom niemieckim :

Certyfikat członkowstwa w Zrzeszeniu Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej – iGZ

Urkunde

Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia:

Zertifikat